Notes legals

Informació general
En compliment de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic:
Titular de la pàgina web: www.pellsllobregat.colomerlg.com
Pells del Llobregat,S.L. està domiciliada al C/ de Berga,0 08012 Cercs (Barcelona). Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 23494, Foli 150, Full nº 54824, Inscripció 25 i C.I.F. B-58692088. Adreça de correu electrònic de contacte ledexport@ledexport.com, www.pellsllobregat.colomerlg.com és l’adreça web de Pells del Llobregat S.L. mitjançant la qual ofereix als usuaris d’Internet informació sobre l’empresa i els serveis que ofereix. Tel 93 824 80 57/ Fax 93 824 85 36.

Propietat intel·lectual
© Copyright 2011 Pells del Llobregat S.L, tots els drets d’explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d’aquesta pàgina web són propietat de Pells del Llobregat S.L. Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial del seu contingut sense autorització expressa i per escrit. Així com tampoc s’autoritza: * Presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a www.pellsllobregat.colomerlg.com
per mitjà de “framing”. * La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de www.pellsllobregat.colomerlg.com mitjançant “in line linking”. * L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici a Pells del Llobregat S.L. conforme les disposicions vigents.

Responsabilitat dels continguts i dels enllaços
Pells del Llobregat S.L no assumeix la responsabilitat de les infraccions que els usuaris puguin incórrer o dels danys i perjudicis causats per la utilització d’aquesta web i es reserva el dret d’actualització i modificació de la informació sense previ avís. Pells del Llobregat S.L no assumeix la responsabilitat del contingut, veracitat i errors en els enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina web. La única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l’accés a una informació que pot ser del seu interès.

Dades de caràcter personal: política de privacitat
Les dades que l’usuari faciliti voluntàriament a través d’aquesta pàgina web, seran objecte de tractament automatitzat i s’incorporaran a un fitxer propietat de Pells del Llobregat S.L. a utilitzar les seves dades personals per funcions comercials, permetent enviar informacions publicitàries relacionades amb els seus productes i serveis. Les seves dades podran ser cedides a altres empreses amb finalitats promocionals i publicitàries. Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, qualsevol usuari pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals facilitades, dirigint-se per escrit a: Pells del Llobregat S.L., C/ de Berga,0 08012 Cercs (Barcelona). El sistema de navegació i el software necessaris pel funcionament d’aquest lloc web recull, en el curs normal per al seu exercici, algunes dades personals la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. Es tracta d’informació que no és obtinguda per ésser associada a interessats identificats, però que per la seva naturalesa podrien, mitjançant la seva elaboració o associació amb dades de tercers, permetre’n la identificació. Aquestes dades s’utilitzen amb l’exclusiva finalitat d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús del lloc web, així com també per controlar-ne el correcte funcionament tècnic i es cancel·len immediatament després de la seva elaboració.

Llei i jurisdicció aplicable
Les anteriors condicions es regiran per la normativa espanyola.

Colomer Leather Group