Empresa

Situat a Cercs, Berga, prop del Pirineu català, recull pells de xai i de cabrit dels escorxadors de la zona central de Catalunya, i ven pells classificades per a double face tant de merino com d'entrefí, així com entrefins per napa i cabrits.

Codi ètic

El Codi Ètic de Colomer Leather Group reflecteix els valors i principis ètics amb els quals ha de basar-se l'activitat del Grup Colomer, així com les normes de conducta que han de regir l'actuació de tots els professionals del Grup.

El Codi Ètic resulta aplicable a totes les societats de Colomer Leather Grup, així com a tots els seus professionals, amb independència de la seva ubicació geogràfica, posició jeràrquica o modalitat contractual. A més, en la mesura del possible, el Codi Ètic té la voluntat de ser extensible als tercers amb els quals es relaciona el Grup (com per exemple, clients i proveïdors).

Per tal de supervisar el compliment del Codi Ètic, Colomer Leather Group compta amb un Comitè de Compliment, que té per finalitat vetllar pel compliment de la legalitat vigent, el Codi Ètic del Grup i la normativa interna que el desenvolupa, incloent el Manual del Model de Prevenció de Delictes.

En cas de tenir qualsevol dubte o pregunta en relació a la interpretació i/o aplicació del Codi Ètic, així com de qualsevol altra normativa interna relacionada amb el Model de Prevenció de Delictes del Grup, podeu plantejar-la directament al Comitè de Compliment a través de la direcció de correu canaletic@colomerlg.com.

Així mateix, en cas de tenir indicis o sospites sobre l'incompliment del Codi Ètic, altre normativa interna o la llei, s'espera que ho poseu en coneixement del Grup a través del Canal Ètic.

Amb l’objectiu de supervisar el compliment del Codi Ètic, s'ha creat un Comitè de Compliment. El Comitè de Compliment és responsable de rebre i tramitar les consultes i denúncies relatives al Codi Ètic, així com d'investigar les infraccions del mateix.

Descarregar PDF

En cas de tenir indicis o sospites sobre l'incompliment del Codi Ètic, la normativa interna o la llei, s'espera que ho poseu en coneixement del Grup a través del Canal Ètic

Canal Ètic

Com a part de la cultura de transparència i del compromís amb els estàndards més alts d'ètica empresarial, integritat i compliment, Colomer Leather Group posa a disposició de tots els seus professionals i els tercers amb què es relaciona, entre altres vies de comunicació, el present Canal Ètic, segur, confidencial i disponible les 24 hores del dia, que permet la comunicació, fins i tot de forma anònima, de qualsevol indici o sospita sobre l'incompliment del Codi Ètic, una altra normativa interna o la llei.

Podeu accedir al Canal Ètic al següent link: colomer.whistlelink.com

Per a més informació sobre el Canal Ètic i els altres canals de comunicació disponibles, així com sobre el procediment de recerca, podeu accedir a la normativa que el regula.

Descarregar PDF - Política de Comunicació d'Incidències

Descarregar PDF - Procediment de Gestió d'Incidències i Investigacions Internes

Contacte

Adreça

Pells del Llobregat S.L.
Crta. Berga, Km. 87
08699 Cercs (Barcelona)
Spain
42º 8' 49.83" N / 1º 51' 53.57" E

Telèfon / Fax

T +34 93 824 80 57
F +34 93 824 85 36

Email

pellsdelllobregat@hotmail.com


    Colomer Leather Group