Empresa

Situat a Cercs, Berga, prop del Pirineu català, recull pells de xai i de cabrit dels escorxadors de la zona central de Catalunya, i ven pells classificades per a double face tant de merino com d'entrefí, així com entrefins per napa i cabrits.

Codi ètic

El Codi Ètic de Colomer Leather Group reflecteix els valors i principis ètics amb els quals ha de basar-se l'activitat del Grup Colomer, així com les normes de conducta que han de regir l'actuació de tots els professionals del Grup.

El Codi Ètic resulta aplicable a totes les societats del Grup, així com a tots els seus professionals, amb independència de la seva ubicació geogràfica, posició jeràrquica o modalitat contractual. A més, en la mesura del possible, el Codi Ètic té la voluntat de ser extensible als tercers amb els quals es relaciona el Grup (com per exemple, clients i proveïdors).

En cas de tenir qualsevol dubte o pregunta en relació a la interpretació i/o aplicació del Codi Ètic, així com de qualsevol altra normativa interna relacionada amb el model de prevenció de delictes del Grup, podeu plantejar-la a través del Canal Ètic.

Així mateix, en cas de tenir indicis o sospites sobre l'incompliment del Codi Ètic, s'espera que ho poseu en coneixement del Grup a través del Canal Ètic.

Amb l’objectiu de supervisar el compliment del Codi Ètic, s'ha creat un Comitè de Compliment. El Comitè de Compliment és responsable de rebre i tramitar les consultes i denúncies relatives al Codi Ètic, així com d'investigar les infraccions del mateix.

Descarregar PDF

En cas de tenir indicis o sospites sobre l'incompliment del Codi Ètic, s'espera que ho poseu en coneixement del Grup a través del Canal Ètic

Contacte

Adreça

Pells del Llobregat S.L.
Crta. Berga, Km. 87
08699 Cercs (Barcelona)
Spain
42º 8' 49.83" N / 1º 51' 53.57" E

Telèfon / Fax

T +34 93 824 80 57
F +34 93 824 85 36

Email

pellsdelllobregat@hotmail.com


    Colomer Leather Group